Andet nyttigt

Hvad kan fundablokke bruges til?

Fundablokke er et produkt som støbes i beton. Ser man fundablokke oppefra kan de ligne et H, og kaldes derfor også for H-Blokke. Det er dog ikke de eneste navne for betonblokkene som også kendes som:

Ud fra navnene kan man næsten aflæse hovedformålet med fundablokkene, nemlig at de benyttes til sokkel på et fundament. Når fundablokkene er stillet op, udstøbes de med flydebeton eller færdigbeton.

Fundablokke kan dog også benyttes til andre projekter end nyt fundament. Du kan eksempelvis opbygge en støttemur med fundablokkene, eller de kan bruges til mindre grove projekter. Eksempelvis til opbygning af et havebord, et udekøkken eller lignende.

Afhængigt af hvor stabilt det skal være og om det skal være noget som kan pilles ned igen, kan fundablokkene fyldes med beton efter de er stillet op. For at opnå ekstra styrke i de udstøbte fundablokke kan der ilægges armeringsjern.

Ønsker du at lave et udendørs køleskab kan du grave et hul i jorden og stille fundeblokkene op som "vægge" i køleskabet.